Anasayfa    ║  

 

      GENEL OTURUM KONUSU: GLOBAL KRİZ

Global kriz tüm dünyayı kasıp kavurdu ve etkileri hala devam ediyor...

Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler... Küçükler ve büyükler... Yani KOBİ'ler ve çok uluslu şirketler...

Reel sektör ve finans sektörü... Özel sektör ve kamu sektörü... Piyasa ekonomisi ve kamu ekonomisi..

Özetle, mikro ve makro tüm organizasyonlar global krizin yaralarını sarmaya çalışıyor...

Ve krizin etkileri.. Milli gelir, üretim, yatırım, tüketim, tasarruf ve diğer mikro ve makro dengeler üzerindeki sarsıcı etkiler...

Sadece ekonomik etkileri mi! Krizin psikolojik etkilerini de göz ardı etmemek lazım...

 

YEBKO konferansımızda iş ve bilim dünyasından seçkin davetli konuklarımız ve siz katılımcılar ile birlikte global krizi, tüm yönleriyle ele almaya, tartışmaya ve çözümler üretmeye çalışacağız...

GENEL OTURUM:  DAVETLİ KONUŞMACILAR

 


Prof. Dr. Ömür N.TİMURCANDAY,  Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi

 

Prof. Dr. Ömür N.Timurcanday Özmen Ege Üniversitesi’nden lisans, Boğaziçi Üniversitesi’nden yükseklisans, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden doktora derecelerini almıştır. Yönetim Psikolojisi, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgüt Teorisi Sosyal Psikoloji, Sağlık  Kurumları Yönetimi, Lojistik alanlarında çalışmaktadır. Prof.Dr.Ceyhan ALDEMİR ve Prof.Dr.Yasemin ARBAK ile birlikte Yönetim Kültürü ve Felsefesi kapsamında   Tuik İşgörme  Anlayışı üzerine uzun zamandır araştırmalar yapmaktadır. Çalışma alanlarıyla ilgili çok sayıda kitap, makale, bildiri hazırlamış, proje yapmış ve eğitim seminerleri vermiştir. Uluslararası Yönetim Danışmanları sertifikası sahibidir. İşletme Fakültesi İngilizce İşletme ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcılıkları, Dekan Yardımcılığı, Dekanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü  görevlerinde bulunmuştur. Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul da Dokuz Eylül Üniversitesini temsil etmiştir. Rektörlüğün Kalite Yönetim temsilciliğini yapmıştır. Halen İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanıdır.

 

 
   

 

 
 

Prof. Dr. Zeynep AYCAN, Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

 

Koç Üniversitesi'nde Profesör olarak görev yapmaktadır. Doktora ve doktora sonrası çalışmalarına Kanada’nın Queen’s Üniversitesi ve McGill Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etmiştir.

Aycan’ın yayınlanmış üç ve yayınlanmakta olan iki kitabı bulunmaktadır: Expatriate Management: Theory and Research, ‘Türkiye’de Liderlik, Yönetim ve İnsan Kaynakları Uygulamaları’ , Hayat Dengesi: İş, aile ve kişisel hayatı dengeleme sanatı (Mehmet Eskin ve Serap Yavuz ile birlikte), Frontiers of Cross-Cultural Organizational Behavior (Michele Gelfand ve Miriam Erez ile birlikte). Organizational Behavior: Towards a Learning Organization in the cross-cultural context (Rabindra Kanungo ve Manuel Mendonca ile birlikte). Aycan International Journal of Cross-Cultural Management (Sage Inc.) isimli bilimsel derginin kurucusu ve editörüdür (Prof.Terence Jackson ile beraber). Merkezi ABD’de olan Uluslararası İş Değerleri ve Örgütsel Davranış Derneğinin 2006-2008 dönemi başkanlığını yapmıştır. Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube’sinin 2008-2010 dönemi başkanı seçilmiştir. Aycan’ın çalışmaları örgüt ve yönetim bilimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkısı nedeniyle Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Teşvik Ödülüne (2000) ve Seçkin Genç Bilim İnsanı Ödülüne (2002) layık görülmüştür. Aycan 2008 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’ne asosiye üye olarak seçilmiştir. Yine aynı yıl World Economic Forum tarafından Üstün Başarılı Genç Biliminsanı seçilmiştir.
 

 
       
 

Prof. Dr. Sübidey TOGAN,  Bilkent Üniversitesi - Uluslararası İktisat Merkezi Direktörü

 

 

21 Aralık 1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1967 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden lisans, 1972 yılında da ABD de

Johns Hopkins  Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Texas A&M, Orta Doğu Teknik ve Clarkson Üniversite’lerinde öğretim üyesi olarak çalıştı.

1981-1982 akademik yılında Kiel Üniversitesi Dünya Ekonomileri Enstitüsü’nde araştırmalar yaptı. 1986 yılında Profesör oldu. 1987 yılında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurucu Dekanı olarak 1997 yılına kadar görev yaptı. Halen Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi

olan Dr. Togan Üniversite’nin Uluslararası İktisat Merkezi’nin Direktörüdür. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli bilimsel dergilerde yayını bulunan

Dr. Togan’ın Avebury, Macmillan Press Ltd., Palgrave Macmillan Ltd., Dünya Bankası, ve Edward Elgar Publishing  tarafından

yayınlanmış çeşitli kitapları bulunmaktadır.

 

       

 

 

 Kemal ÇOLAKOĞLU, İzmir Kalkınma Ajansı, Genel Kurul Başkan Vekili

 

Kemal Çolakoğlu Üniversite eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesinde  1972 yılında Metalurji Mühendisi  olarak bitirmiştir. 1984-1988 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda ( EBSO) Demir –Çelik Meslek Komitesi Başkanlığı yapmış olup ,1988-2005 arası  EBSO meclis üyeliği yapmıştır. 1990 yılında yönetim kuruluna girmiş olup , 1992-1994 arası Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve

1994-1996 arası EBSO Meclis Başkanvekilliği yapmıştır.

 

1992-1994 arası İAOSB (İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi) İdare Komitesi ve 2001-2003 arası Müteşebbis Heyet Başkanlıkları yapmıştır. 1997-2005 arası EBSO( Ege Bölgesi Sanayi Odası) Meclis Başkanı ve EBSOV (Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanlığı yapmıştır. 2000-2005 yılları arası TOBB Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı yapmıştır. 2001-2002 TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) Genel Kurul Başkanı olarak görev almıştır. 2002-2003 DEİK ( Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Genel Kurul Başkanlığı yapmıştır.MED UNION CONTRAINERS AŞ’nin kurucu ortaklarından olup halen bu şirkette Yönetim Kurulu  Başkanvekilidir.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın Genel Kurul Başkan Vekilidir.

   

 

 

E.Cemal ELMASOĞLU, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

E.Cemal ELMASOĞLU, 1986 yılında Üniversite öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri, Detroit /Michigan’da Bilgisayar Bilimleri (Computer Science) alanında tamamlayarak Türkiye’ye dönmüştür. 1987’de merkezi Londra’da bulunan FH Bertling şirketinde bir yıl süre ile Lojistik Operasyon bölümünde çalışan ELMASOĞLU, 1988 yılında Elmas Şirketi’nde göreve başlamıştır. Elmas, 1951 yılından günümüze Gümrük Müşavirliği, Şehirlerarası Nakliye, İç ve Dış Ticaret, Uluslararası Nakliye, Lojistik ve Antrepo İşletmeciliği konularında faaliyette bulunan entegre bir Lojistik Yönetimi şirketidir. Çeşitli şirket içi görevlerinden sonra 1991 yılında şirketin Genel Müdürlüğü, 2001 yılında da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmıştır. 1993 yılından bu yana Gümrük Müşavirliği (A) karnesine sahip olan ve 1998–2001 yılları arasında İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Elmasoğlu, Genç İzmirsporlular Derneği kurucu üyesidir. 1999 yılından UKAT (Uluslararası Kara ve Yük Taşımacıları Derneği) Başkanlığı ve 2005 yılında Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan ELMASOĞLU, halen UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) Yönetim Kurulu görevine devam etmektedir.  IRU diploması sahibi, evli ve iki çocuk babası olan ELMASOĞLU, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Cemal ELMASOĞLU aynı zamanda Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED), Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve ayrıca İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesidir.

     

 

PARALEL OTURUMLAR : DAVETLİ KONUŞMACILAR

 

Prof. Dr. Turan YAY, Yıldız Teknik Üniversitesi - İktisat Bölümü

 

" Globalleşme Karşısında Piyasa ve Devlet"

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Lisans, Y.Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. 1983-1994 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İİBF’de çalışmıştır. 1992 yılında İngiltere Birmingham Üniversitesi’nde Misafir Araştırmacı olarak bulunmuştur. 1994 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmakta, Makroiktisat, İktisadi Düşünce Tarihi, İktisat Metodolojisi ve Kamu Ekonomisi alanlarında araştırma yapmakta ve ders vermektedir. Hayek’te İktisadi Düşünce(1993), İktisat Yazıları (2000 ve 2007), Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler (2001), Doğu Anadolu Turizm Odaklı Bölgesel Kalkınma Projesi ve Kış Olimpiyatları Araştırması (2005) adlı kitapları ve çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi bulunmaktadır. American Economic Association ve European Society for History of Economic Thought üyesidir.

     
 

Prof.Dr. Enver Alper GÜVEL, Çukurova Üniversitesi -  İktisat Bölümü
 

"Entellektüel Mülkiyet Haklarının Ekonomik Analizi"

 

1989’da A. Ü. S. B. F.’den mezun oldu. 1995 yılında “Demokrasilerde Ekonominin Politik Manipülasyonu: Türkiye Üzerine Bir Uygulama” konulu teziyle Atatürk Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1998’de İktisat Politikası alanında doçent, 2004’te profesör oldu. Halen Çukurova Üniversitesi İ. İ. B. F. İktisat Bölümü öğretim üyesidir. Ayrıca Ceyhan Meslek Yüksekokulu Müdürü’dür. Başlıca yayınlanmış kitapları şunlardır: Politik İktisat ve Akıl (1998), Tarihselci Açıdan Politika, Toplum ve Ekonomi (1989), Doğal Afetlerin Politik Ekonomisi (2001), Türkiye’de Politika-Ekonomi Etkileşimi (2003), Suç ve Ceza Ekonomisi (2004), Organize Suç Ekonomisi ve Hukuk Uygulaması (2004), Politika, Kültür ve Kalkınma (2008). Bunlar yanında Yeni Politik Ekonomi ve Hukuk Ekonomisi konusunda yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Adana YMM Odası ve Türk Hukuk Enstitüsü üyesidir. ÇKA bünyesinde Bağımsız Proje Değerlendiricisi ve Çalışma Bakanlığı bünyesinde arabulucu olarak görev yapmaktadır.

     
 

Prof.Dr. Neşe KUMRAL, Ege Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı

 

"Türkiye’nin Metropolitan Bölgelerinde Yaratıcı Endüstriler"

 

1992 yılında ekonomik kalkınma ajansları ve girişimciliğin teşviki konulu  tezi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora

derecesini almıştır.

Bölgesel rekabet gücü, kalkınma ajansları, sanayi kümeleri başta olmak bölgesel kalkınma alanında çalışmaları bulunmaktadır.

2001-2008 yılları arasında Regional Studies Association  Türkiye temsilcisi, 2006 yılında İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkan Vekili

olarak görev yapmıştır. Halen Ege Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 

 

 
 

© COPYRIGHT 2008-2009, SOBIAD.ORG