SOBİAD konferanslarına bugüne değin dünyanın dört bir yanından alanlarında saygın pek çok bilim insanı, araştırmacı, uygulamacı davet edilmiştir.  SOBİAD konferanslarına davet edilen konuşmacıları yakından tanıma için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

ÖNCEKİ YILLARDA DAVET EDİLEN KONUŞMACILARIMIZ: SOBİAD DAVETLİ KONUŞMACI PORTFÖYÜ

 

 

YEBKO -2012 DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Fevzi Devrim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Avrasya  Üniversitesi


"Küreselleşme Sürecinde Zararlı Vergi Rekabeti"

Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı. Lisans eğitimini İzmir İktisadi ve Ticari İlimler  Akademisinde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinde tamamladı.  Aynı Fakültede 10.01.1980 tarihinde Mali İktisat Anabilim Dalına Doçent olarak atanandı.  Eylül 1988 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı Profesörlük kadrosuna atanan  Prof. Dr. Fevzi Devrim, akademik görevi yanında idari görevlerde de bulunmuştur. Bu görevleri arasında, DEU SBE Müdürlüğü, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Başkanlığı, Manisa Maliye-Muhasebe Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Celal Bayar Üniversitesi Dekanlığı görevleri belirtilebilir.
 

 

Prof.Dr. Selami Sezgin,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi

 

“Terörizm, Savunma Harcamaları ve Makro Ekonomik Etkileri”

 

Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Başkanı. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.Maliye Bölümünde ve lisansüstü eğitimini İngiltere Leicester Üniversitesinde, Doktora eğitimini İngiltere York Üniversitesinde Savunma Ekonomisi alanında tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kırgız Türk Manas Üniversitesinde çalıştı. Halen Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde çalışmaktadır. Savunma Ekonomisi alanında yayınlanmış bir çok çalışması bulunmaktadır.

 
 

 

 

Prof.Dr. Mustafa Güneş,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gediz Üniversitesi

 

"Sistem Yönetiminde Bulanık Mantık ve Yönetim Algoritmalarına Katkıları"
 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-İstatistik Bölümü’nden mezun olmuş, yüksek lisans çalışmalarını Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nde tamamlamıştır. Wroclaw Teknik Üniversitesi'nde (Polonya), Berlin Teknik Üniversitesinde, Hamburg Üniversitesi'nde, Kanada Ottawa Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas Komisyonu Üyelikleri ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlık Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlık danışmanlığı görevlerini yürütmüştür. Tiflis Devlet Üniversitesi, Tiflis Uluslararası Karadeniz Üniversitesi, Bakü Kafkas Üniversitesi, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi, Cidde King Abdülaziz Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.