YÖNETİM ve EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI  
9-10 Ekim 2010 Kuşadası- İzmir

 
 
Davetli Konuşmacılar
 

YEBKO- 2008'e davet edilen konuşmacılar için lütfen burayı tıklayınız.

YEBKO- 2009'e davet edilen konuşmacılar için lütfen burayı tıklayınız.

     

İbrahim Sirkeci, Regent’s College, European Business School London, UK

"Transnasyonal Pazarlama ve Olasılıklar"

Bilkent Üniversitesi mezunu olan İbrahim Sirkeci, doktorasını 2002 yılında Sheffield Üniversitesi’nde tamamladı. 2005 yılından bu yana Regent’s College, European Business School London’da araştırma profesörü olarak çalışan İbrahim Sirkeci, uluslararası pazarlama dersleri vermekte ve demografi alanında araştırmalarını sürdürmektedir. 2008 yılında Çağdaş Avrupa Çalışmaları Enstitüsü’nü kurmuştur. İbrahim Sirkeci Londra’daki görevinden önce Bristol Üniversitesi, Vatandaşlık ve Etnisite Çalışmaları Merkezinde çalıştı. 1999 yılında Köln Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu.  Migration Letters dergisinin kurucu editörü olan İbrahim Sirkeci, Population Review ve Direct Marketing dergilerindeki editörlük görevlerinin yanısıra çok sayıda akademik dergide hakemlik yapmaktadır. Sirkeci’nin beş kitabı ve 40’tan fazla makalesi Edwin Mellen Press, Pearson Education, Routledge, Blackwell, ABC-Clio ve Lexington gibi yayınevlerince basılmış ve Avrupa ve Amerika’da 40’tan fazla konferans vermiştir.

 
     
Prof.Dr. Metin Toprak, İktisat Bölümü, Osmangazi Universitesi,

"Yoksullaştıran Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Büyüme ve Rezerv Para Olarak Doların Değer Kaybı”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde iktisat politikası profesörü. Lisans ve lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Daha önce Başbakanlık, Kırıkkale Üniversitesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda uzman, öğretim üyesi ve yönetici olarak çalıştı. Georgetown Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Toprak’ın iktisat ve siyaset bilimi üzerine yayınları bulunuyor. Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu, Hazine Müsteşarlığı, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları adına ortak projeler yaptı. Son zamanlardaki çalışmaları yoksulluk, eğitim, insan hakları, politik haklar ve sivil özgürlükler gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.

 
     

Prof.Dr. Ömer Çaha, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Fatih Üniversitesi

"Türkiye’de Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Demokrasi"

Siyaset bilimi profesörü olan Ömer Çaha, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümündeki mezuniyetinin ardından Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı bölümde Araştırma Görevliliğiyle akademik hayata atılan Çaha halen Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Türkiye’nin siyasal yapısı, sivil toplum ve demokrasi, kadın hareketi, seçmen davranışı ve siyasal partiler, klasik ve modern siyaset teorisi gibi alanlarda uzmanlaşmış olan Çaha’nın İngilizce ve Türkçe’de yayınlanmış çok sayıda makalesinin yanı sıra; Sivil Kadın, Aşkın Devletten Sivil Topluma, Dört Akım Dört Siyaset, Sivil Toplum Aydınlar ve Demokrasi, Açık Toplum Yazıları, Seçmen Davranışı ve Siyasal Partiler gibi kitapları yayınlanmıştır.

 
     

Prof.Dr. Servet Mutlu, İktisat Bölümü, Başkent Üniversitesi

“Akıntıya Karşı mı Kürek Çekiyoruz? Bölgesel Sübvansiyonlar Konusu”

Servet Mutlu Lisans ve Yüksek Lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden, doktorasını Kalifornia Üniversitesi’nden (Berkeley’den) almıştır. Devlet Planlama Teşkilatı’nda ve Milli Prodüktivite Merkezi’nde çalışmış, GAP İdaresi’nin başkan yardımcılığını yapmıştır. MIT’de ve Japonya’da Institute of Developing Economies’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Ürdün’de Yarmouk Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış, 1998-2007 arasında Başkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı’nı yürütmüştür. Halen aynı bölümde öğretim üyesidir. Dr. Mutlu’nun iktisadî kalkınma, bölgesel gelişme, mekân örgütlenmesi ve nüfus konularında yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış makaleleri ve “Doğu Sorunu’nun Kökenleri: Ekonomik Açıdan” adlı bir kitabı vardır.

 
     
Prof.Dr. Günal Önce, İşletme Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi

"Sosyal Sorumluluk Anlayışındaki Gelişmelerin Kurumsal Pazarlama Açısından Önemi"

Prof. Dr. Önce 1978 yılında da Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinden mezun olduktan sonra 1975 yılında aynı üniversitede Pazarlama yüksek Lisans Programını 1979 yılında ise doktora programlarını bitirdi. 1977 – 1979 yılları arasında doktora çalışmalarında bulunmak üzere Manchester Üniversitesi’nde ve AIESEC kanalı ile Dunlop Firmasında tez konusu ile ilgili çalışma yapmak üzere bulundu. Ayrıca New Castle Upon Tyne Üniversitesi’nde ve çeşitli Bakanlıklarda Birleşik  Krallık yaş meyve ve sebze pazarları konusunda araştırmalar yapmak üzere görevlendirildi. 1983- 1984 yıllarında Kopenhag Üniversitesi’nde ve çeşitli kuruluşlarda Danimarka Tüketici Yasasını inceledi.   Prof. Dr. Günal Önce’nin çok sayıda yayınlanmış makale, araştırma ve kitapları bulunmaktadır.

 
     

 

© 2009-2010, SoBiAD