Anasayfa      

 

      MİSAFİR KONUŞMACILAR

 

  Türkiye'de  maliye ve para politikalarının yönetiminde ve bankacılık sektöründe önemli görevler üstlenmiş üç önemli konuşmacı sayın Tevfik Altınok, sayın Gazi Erçel ve sayın Prof.Dr. Sudi Apak; ayrıca ülkemizde pazarlama alanında önemli eserleriyle tanınmış iki saygın akademisyen sayın Prof.Dr. Yavuz Odabaşı ve sayın Prof.Dr. İbrahim Kırcova YEBKO'nun onur konukları...    
       

YENİ MALİYE VE PARA POLİTİKALARI YÖNETİMİ

(FISCAL GOVERNANCE & MONETARY GOVERNANCE)

 

Sayın Prof.Dr. Sudi Apak'ın takdimleri ve katkıları ile Sayın Tevfik Altınok  iyi maliye politikası yönetimi, Sayın Gazi Erçel ise iyi para politikası yönetimi konularında birer konuşma yapacaklardır.

 

 


 

 

TEVFİK ALTINOK

 

1964 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Sırasıyla, 1975 yılında üç yıl Hazine Genel Müdürlüğü, 1980-1982 yılları arasında Washington Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Başmüşavirliği, 1982 yılında Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı (M. İ. İ. T. ) Genel Sekreterliği yapmıştır.

1984 yılında özel sektörde katıldığı Koç Holding A. Ş. 'de Finansman Başkan Yardımcılığı yapmıştır.  1991-1993 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı olarak görev yapmıştır. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Emekliye ayrıldıktan sonra Koç Holding A. Ş. 'deki Finansal Hizmetler Gurubu Başkanlığı görevine geri dönmüş ve bu görevi 1999 yılına kadar sürdürmüştür.  Yayınlanmış iki eseri ile çeşitli makaleleri mevcuttur. Halen Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.

 

 

 

 

 

 

GAZİ ERÇEL

 

1945 yılında doğdu.1967 yılında AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünü bitirdikten sonra 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi’nde master yaptı.Erçel 1967’de Maliye Bakanlığında başladığı çalışma hayatında, Bankalar Yeminli Murakıbı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra yine Hazine’de Ekonomik Araştırmalar, Banka Kambiyo, IMF ve Dünya Bankası bölümlerinde çeşitli görevlerde bulundu.

1982-1986 yılları arasında IMF İcra Direktör Yardımcısı, 1987-1989 yılları arasında HDTM Hazine Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten Erçel, 1989 yılından itibaren Yaşar Holding’te Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubunun çeşitli kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 1994 yılında Tütünbank Genel Müdürü oldu.1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı’na getirildi. Halen Ercel Global Advisory yönetim kurulu başkanlığını
yürütmektedir.

 

 

 

 

 

 

SUDİ APAK

http://www.sudiapak.com/

 

Prof. Dr. Sudi Apak Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği (1979), Concordia Üniversitesi Montreal Ekonomi Yüksek Lisansını (1983) ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Doktorasını (1989) tamamladı. Sabancı Holding'te çalıştıktan sonra Emlak Bankası, Tütünbank, EGS Bank ve Etibank'ta Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.  Yurtdışında Türkiye-Kazakistan International Bank, Paris'te Banque du Bosphore, Berlin'de Express Trade Bank, Malta'da EGS Bank'ı kurarak, buralarda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği yaptı. Dünya Kalkınma Bankalar Birliği (WFDFI) ve İslam Kalkınma Bankaları Birliği (ADFIMI) Başkanlığı'na seçimle gelen ilk Türk Başkan olarak görev yaptı.

 

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yapan (1999-2000) Prof.Dr. Sudi Apak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nı yürütmektedir.

 

       

 

         GLOBALLEŞME SÜRECİNDE İŞLETMELER VE PAZARLAMA

 

 

YAVUZ ODABAŞI

http://yavuzodabasi.wordpress.com/

 

Prof. Dr. Yavuz Odabaşı 1971 yılı İşletme-Muhasebe bölümünden mezun oldu. Aynı Akademi'deki İşletme Yönetimi Enstitüsü Pazarlama Bölümünü 1973 yılında tamamlayarak İşletme Bilim Uzmanlığını kazandı. 1976 yılında devlet bursu ile A.B.D.'ne gitti ve master-doktora derecelerini pazarlama konusunda elde etti. 1982-1985 yıllarında Erciyes Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1985 yılından bu yana Anadolu Üniversitesinde görev yapmakta olup; Eskişehir Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü, Entegre Yüksekokulu Müdürlüğü ve İşletme Fakültesi Kurucu Dekanlık görevlerinde bulunmuştur. Halen İşletme Fakültesi öğretim üyesidir. Prof. Dr. Yavuz Odabaşı, "Journal of International Consumer Marketing" dergisinin Editorial Review Board üyeliği yapmıştır. Merkezi İngiltere'de bulunan MCB University Press'in dergilerinde yayınları olanların üye olabildikleri LITERATI CLUB üyesi olup aynı zamanda Pazarlama Derneği'nin kurucu üyeleri arasındadır. Özel ve kamu kuruluşlarında eğitimi çalışmalarını yürütmekte ve şirketlere danışmanlık görevlerine devam etmektedir.

 
   

 

 
 

   İBRAHİM KIRCOVA

      http://www.ibrahimkircova.org/

 

Prof.Dr. İbrahim Kırcova  Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesidir.1997 yılında "İnternette Pazarlama" isimli kitabın yazarıdır. Bu kitap Türkiye'de ilk Türkçe internet iş dünyası yayınıdır. Yazarın ayrıca "Mobil Ticaret Rehberi", "Elektronik Ticaret ve Yasal Sorunlar", E-Devlet ve Ekonomiye Etkileri","İşletmelerarası Elektronik Ticaret","Kobiler İçin Elektronik Tedarik Sistemi" isimli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca Migros sanal market üzerinde yaptığı satın alma davranışı araştırmasını A.B.D.'de bilimsel bir kongrede 1999 yılında sunmuştur. Ek olarak çeşitli yurt içi ve yurtdışı konferanslarda farklı konularda tebliğler sunmuştur. İbrahim Kırcova tarafından verilen Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama dersi ilk kez 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde açılmış ve yüzlerce öğrenci tarafından izlenmiştir. Yazarın İstanbul Ticaret Odası tarafından basılan "Kredi Kartlarının Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerine Etkileri" isimli yayını 2007 yılında piyasaya çıkmıştır.

 
       
       
 
 

© COPYRIGHT 2008, SOBIAD.ORG